Alderpsykiatrisk forskningssenter  har som en av hovedoppgave​ å løfte fram forskning på eldre personer med psykiske lidelser. Målet er å være ledende på forskning innen alderspsykiatri.​

Forskningssenteret har lokaler på Sykehuset Innlandet på Sanderud utenfor Hamar og er en del av Sykehuset Innlandets forskningssatsing.

Mer om forskningssenteret finner du på: Hjemmeside Alderspsykiatrisk Forskningssenter Sykehuset Innlandet

Utviklingen av TID og TID-studien har vært støttet av: Den norske legeforeningens fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet,  Alderspsykiatrisk Forskningssenter Sykehuset Innlandet HF, Forskningsavdelingen Sykehuset Innlandet HF, Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) Universitetet i Tromsø, og Rana Kommune.

Kontaktpersoner

Anette Væringstad
Tlf: 99540470

Spesialsykepleier (eldreomsorg og psykisk helse), prosjektsykepleier ved Alderspsykiatrisk avdeling/forskningssenter, Sykehuset Innlandet HF

Bjørn Lichtwarck
Tlf: 97523048

Spesiallege og forsker, spesialist i allmennmedisin, prosjektleder for TID-studien, Alderspsykiatrisk avdeling/forskningssenter, Sykehuset Innlandet HF