TID – basiskurs  opplæringspakkeModellen krever minimal opplæring da den er enkel å lære og er manualbasert. Den er enkel å integrere i avdelingenes hverdag uten store ekstrakostnader. Gjennom kritisk systematisk refleksjon i personalgruppen ønsker en å oppnå en hensiktsmessig felles forståelse av atferdsmessige og psykologiske symptomer, og derigjennom kan teste ut skreddersydde tiltak basert på denne forståelsen.

Kursholdere vil være de som har gjennomgått TID-kursholderkurset og er godkjente kursholdere eller ved behov vår opplæringsgruppe ved Alderspsykiatrisk Forskningssenter ved Sykehuset Innlandet. Se Om oss, for kontaktinformasjon.

1. 2 dagers undervisning:

 • Personalet deles i 2 grupper for å sikre at så mange som mulig får delta.
 • Antall timer for ansatte som deltar på grunnopplæringen (dag 1 eller dag 2) er  5 timer.
 • Antall timer for TID – administratorer, 3 stykker pr. avd. anbefales (dag 1, samt tilleggs undervisning dag 2 som utgjør 3 timer, og støtte på første refleksjonsmøte) er 10 timer

2. Alternativt 1 dags undervisning:  

 • Kun 1. dags undervisning (5 timer) for så mange av personalet som mulig, hvor 2. dag (3 timer) er kun for TID-administratorer. TID-administratorene må ha deltatt på fellesundervisningen dagen før.

Det er av stor betydning at avdelingsleder deltar i undervisningen for å sikre støtte til videre bruk av modellen i avdelingen.  Det er også ønskelig at sykehjemslege deltar så langt det er mulig.  «Øvelse gjør mester» og «fake it, until you make it» , så det er viktig at avdelingen starter å bruke modellen på noen utvalgte beboere så snart som mulig etter gjennomført kurs.  Kursholder vil kunne gi støtte til første TID-refleksjonsmøte (se under oppfølging pkt.5).

3. Innhold i undervisningen:

    Agenda både dag 1 og dag 2;

 • Demens og atferdsmessige – og psykologiske symptomer ved demens (1 time)
 • Behandling av demens med vekt på personsentrert omsorg (1 time)
 • Opplæring i TID-modellen (2 timer)
 • Det øves på et TID-refleksjonsmøte: rollespill og tenkt case (1 time)

    Agenda for TID-administratorer dag 2;

 • Opplæring i TID-modellen: TID-administratorrollen, utredningsfasen med vekt på bruk av ulike kartleggingsverktøy (1 time)
 • Opplæring i TID-modellen: refleksjonsfasen og tiltaks – og evalueringsfasen (1 time)
 • Det øves på et refleksjonsmøte med case fra avdelingen (1 time)

4. En trykt manual gis til samtlige deltakere på opplæringen. www.tidmodell.no innholder hjelpemidler i opplæringen.

5. Oppfølging:

 • Deltagelse fra kursarrangør/kursholder ved fortrinnsvis det første refleksjonsmøtet i avdelingen etter avtale. Representant for kursholder har da som oppgave å bistå med veiledning under det første refleksjonsmøtet med vekt på møtestruktur og forståelse av modellen. Et refleksjonsmøte tar vanligvis mellom 1 og 1,5 timer.
 • Se «om oss», for kontaktinformasjon.

6. Kurset er godkjent fra:

 • NSF og fagforbundet for sykepleier/ spesialsykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og vernepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, som meritterende for søknad klinisk spesialist/ klinisk fagstige med 5 timer. Samt 10 timer for TID – Administratorer.

7. Kostnad:

For avtale om pris på kurspakkene og annen informasjon om basiskurset bruk kontaktinformasjonen i denne lenken: Alderspsykiatrisk Forskningssenter Sykehuset Innlandet.