fbpx

TID – kursholderkurs 

Kurset gir en grunnleggende innføring i TID-modellen, og hvordan man holder TID-basiskurs for personalet. Målet ved TID-modellen er at personalgruppen skal kunne arbeide selvstendig og tverrfaglig med atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens. Modellen kan også i tillegg nyttes til regelmessig veiledning av personalet ved demens-avdelinger, ved sykehusavdelinger, i hjemmetjenester osv.

For å bli sertifisert kursholder (dvs. få kursbevis for gjennomgått kvalifisert opplæring) kreves gjennomført kursholderkurs (2 dager), ha gjennomført minimum et basiskurs for en personalgruppe, med påfølgende rapport til kursledelsen og ha deltatt på et TID-refleksjonsmøte.

Kursholderkurset er godkjent fra Ergoterapeutforbundet, NSF og fagforbundet for sykepleiere/spesialsykepleiere, vernepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, som meritterende for søknad klinisk spesialist/klinisk fagstige med 14 timer. Kurset er også godkjent fra Den norske legeforening i forhold til  allmennmedisin: godkjennes med 12 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen, alders- og sykehjemsmedisin: godkjennes med 12 timer som valgfritt kurs. Andre yrkesgrupper må selv sørge for å søke godkjenning etter gjennomgått kurs.

Kursarrangør er Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom (AFS), Sykehuset Innlandet. Kontaktinformasjon.

Se Basiskurs TID for oversikt over innholdet til opplæringen som kursholder skal holde.

18 mars 2021 ble det gjennomført TID-erfaringskonferanse nettbasert via Teams, ved spørsmål om lignende arrangementer ta kontakt med ansvarlig, se Om Oss – Tidmodell.

Det har hittil blitt gjennomført 11 kursholderkurs i TID med meget gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Det arrangeres et nytt kursholderkurs i TID  02-03 februar 2022 og 01-02 juni 2022 på Gardermoen.

 


Spørsmål og svar

Filtrer:AlleÅpenLøstLukketUbesvarte
Du har ikke adgang til å se spørsmål

[/restrict]