fbpx
TID er spesielt utviklet for å utrede, tolke og behandle nevropsykiatriske symptomer ved demens og andre komplekse psykiske lidelser.
Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens