fbpx

 

TID FOR REFLEKSJON OM UTFORDRENDE ATFERD

  • Oppfriskning og erfaringssamling i TID 18 mars 2021

Invitasjon TID erfaringskonferanse 2021

Påmelding

 

PROGRAM 18.03.21
09.00–09.15 Velkommen
09.15–09.45 Oppfriskning og nytt om TID
09.45–10.30 Prinsipper fra Kognitiv terapi for å håndtere arbeidslivets utfordringer
10.30–10.45 Pause
10.45–11.30 Vold i sykehjem, hvorfor TID virker
11.30–12.00 Erfaring ved innføring og bruk av TID fra praksisfeltet
12.00–13.00 Lunsj
13.00–14.00 Hvorfor er leder viktig ved bruk av TID
14.00–14.30 Hva sier forskning om innføring og vedlikehold av TID
14.30–14.45 Pause
14.45–15.15 Erfaringsgrupper, vi utveksler erfaringer
15.15–15.45 Avslutning og oppsummering
Vel hjem!

(Det tas forbehold om endring i programmet.)