Opplæring og kurs

To typer kurs i TID

Vi tilbyr to typer standardkurs for å lære TID og for å kunne ta i bruk TID i praksis. Det ene er TID- basiskurset og det andre er TID kursholderkurset.

TID – basiskurs er en kurspakke for hele personalgruppen uavhengig av utdannelse/stilling enten det er i sykehjem, poliklinikk, sykehusavdeling eller i hjemmetjenester. Klikk på lenken for å få mer detaljert informasjon om TID – basiskurset.

TID – kursholderkurs er beregnet for sykepleiere, ergoterapeuter, vernepleiere, leger eller andre med minimum 3-årig helse eller omsorgsfaglig utdannelse på høgskole eller universitetsnivå, som både ønsker å lære seg TID, og også lære hvordan man arrangerer TID-basiskurset for en personalgruppe. Etter endt kursholderkurs og med gjennomført minimum et basiskurs får man godkjenning som TID kursholder. Klikk på lenken for å få mer detaljert informasjon om TID – kursholderkurset.

 

Det arrangeres Kursholderkurs i TID 15.11.23-16.11.23 på Gardermoen, trykk på teksten under for program og påmelding:

Program TID kursholderkurs nov 2023

Påmelding TID kursholderkurs november 2023

Det arrangeres Kursholderkurs i TID 05.03.24-06.03.24 på Gardermoen, trykk på teksten under for program og påmelding:

Program TID kursholderkurs mars 2024

Påmelding TID kursholderkurs mars 2024

 

Kontakt oss hvis dere har noen spørsmål i forbindelse med kursholderkurset som arrangeres høst 2023.