Konferansen TID for refleksjon

Konferansen «TID for refleksjon» ble arrangert av Alderspsykiatrisk Forskningssenter (AFS) ved Sykehuset Innlandet (SI) 15. og 16. juni 2017. Til konferansen ble ca. 140 representanter fra alle deltakende sykehjem i TID-studien invitert.  I tillegg deltok også våre samarbeidspartnere ved alderspsykiatrisk avdeling og alderspsykiatrisk forskningssenter.

Programmet omfattet ulike aspekter ved atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens. Det handlet også om hvordan vi kan ta vare på oss selv i en krevende arbeidshverdag. Programmet gikk derfor i dybden på TID-modellens teoretiske fundament ved at vi viet en stor bolk til kognitiv terapi. Flere av landets fremste eksperter på feltet deltok  Dere finner programmet vedlagt.  Presentasjonene er lagt ut her etter konferansen.

Program TID konferansen 

Forelesninger fra TID-konferansen 15. og 16.juni:

Kognitiv terapi TID E Martinsen 2017

TID for refleksjon – presentasjon av modellen B Lichtwarck 2017

TID Erfaringer fra sykehjem M Kristensen 2017

TID og Tvang B. Lichtwarck 2017

Medikamentell behandling ved APSD S Bergh 2017

Miljøbehanding ved demens og APSD AMM Rokstad 2017