Her finner du noen nyttige lenker til andre aktuelle internettsider:

 

Aldring og Helse – Nasjonal kompetansetjeneste 

Nasjonal faglig retningslinje om demens (Helsedirektoratet 2017)

I denne retningslinjen nevnes TID som en mulig modell for å fremme miljøterapi ved atferdsmessige og psykologiske symptomer. TID nevnes også under avsnittet legemidler ved atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens som en metode i møte med denne type symptomer. Du finner dette under valgene «Praktisk info» i retningslinjen.

Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom