TID – kursholderkurs

Kurset gir en grunnleggende innføring i TID-modellen, og hvordan man holder TID-basiskurs for personalet. Målet ved TID-modellen er at personalgruppen skal kunne arbeide selvstendig og tverrfaglig med atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens. Modellen kan nyttes til regelmessig veiledning av personalet ved demens-avdelinger, ved sykehusavdelinger, i hjemmetjenester osv.

For å bli sertifisert kursholder ( dvs. få kursbevis for gjennomgått opplæring) kreves gjennomført kursholderkurs (2 dager), ha gjennomført minimum et basiskurs for en personalgruppe, med påfølgende rapport til kursledelsen og ha deltatt på et TID-refleksjonsmøte.

Kursarrangør er Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom (AFS), Sykehuset Innlandet. Kontaktinformasjon.

Se Basiskurs TID for oversikt over innholdet til opplæringen som kursholder skal holde.

Det ble gjennomført kursholderkurs i Tid på Scandic Gardermoen 28.02.28 og 01.03.18 og Best Western Oslo Airport Hotell, 19.09.18-20.09.18 (med gode tilbakemeldinger). Det arrangeres et nytt kursholderkurs i TID i 27.februar – 28. februar 2019, på Radisson Blu Hotel Airport, Trondheim Lufthavn Værnes. For informasjon og påmelding se linker på denne siden.


Spørsmål og svar

Filtrer:AlleÅpenLøstLukketUbesvarte
Du har ikke adgang til å se spørsmål

[/restrict]