TID – kursholderkurs 

Kurset gir en grunnleggende innføring i TID-modellen, og hvordan man holder TID-basiskurs for personalet. Målet ved TID-modellen er at personalgruppen skal kunne arbeide selvstendig og tverrfaglig med atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens. Modellen kan også i tillegg nyttes til regelmessig veiledning av personalet ved demens-avdelinger, ved sykehusavdelinger, i hjemmetjenester osv.

For å bli sertifisert kursholder (dvs. få kursbevis for gjennomgått kvalifisert opplæring) kreves gjennomført kursholderkurs (2 dager), ha gjennomført minimum et basiskurs for en personalgruppe, med påfølgende rapport til kursledelsen og ha deltatt på et TID-refleksjonsmøte.

Kursarrangør er Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom (AFS), Sykehuset Innlandet. Kontaktinformasjon.

Se Basiskurs TID for oversikt over innholdet til opplæringen som kursholder skal holde.

Det har hittil blitt gjennomført 3 kursholderkurs i TID med meget gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Det arrangeres et nytt kursholderkurs i TID 11.-12. september 2019, på Gardermoen.


Spørsmål og svar

Filtrer:AlleÅpenLøstLukketUbesvarte
Du har ikke adgang til å se spørsmål

[/restrict]